top of page

Soul Retrieval, een pad van kracht, heelheid en herstel.

Bijgewerkt op: 3 meiJaren geleden maakte ik tijdens een sjamanistische training bij Sandra Ingerman kennis met Soul Retrieval. Een eeuwenoude helende techniek om zielsdelen terug te brengen die tijdens intense ervaringen in het leven verloren zijn gegaan.


Het verlies van zielsdelen is in de meeste gevallen een gevolg van trauma.

Als ik spreek over trauma, vanuit het Grieks vertaald als "verwonding", dan verwijst dat naar zowel lichamelijke als psychische beschadigingen. Echtscheiding, overlijden van geliefden, misbruik, verwaarlozing, ziekte, pestgedrag, moeilijke geboorteprocessen zijn situaties waarin trama wordt ervaren. Maar ook langdurige conflicten van allerlei aard kunnen leiden naar verlies.


Wanneer je zielsverlies lijdt ben je niet langer meer volledig in het leven. een deel van je essentie is er niet meer. Ervaringen als vermoeidheid, uitzichtloosheid, depressie, gebrek aan daadkracht,... zijn dikwijls symptonen daarvan. Een zoektocht naar essentie, meer verbondenheid in het leven, een diepere verbinding met het zelf, maken dat de mens de innerlijke zoektocht aangaat.


Ik deel graag volgende ervaring in dit werk:


"Ik herinner me nog zo goed hoe Jonas naar me toe kwam. Een jonge man, teruggetrokken, ik kon zijn verlegenheid voelen en tegelijkertijd voelde ik zoveel warmte voor hem. Iets resoneerde met mezelf, ik herkende grote gevoeligheid, maar ook verlorenheid in het leven.

Jonas worstelde met gedachten van zelfmoord, hij vond zijn plaats niet in het leven, had het heel moeilijk om contact te legen met mensen en vond geen vreugde in het werk dat hij deed. Hij leefde nog bij zijn ouders en zag geen uitweg meer.

Na een eerste sessie nodige ik hem uit om terug te komen voor Soul Retrieval. Hij las het boek van Sandra Ingerman en bereidde zich voor op het werk door nauwkeurig mijn instructies ter voorbereiding te volgen.

Wanneer je je verdiept om het sjamanistisch werk te beoefenen, dan leer je reizen in de ongeziene werelden, werelden waar zielsdelen verblijven die verloren zijn. Mijn krachtdier is mijn grote ondersteuning in dit werk, een krachtige gids die ik volledig vertrouw en die me telkens opnieuw naar plaatsen brengt waar verloren zielsdelen verblijven. Sommige plaatsen zijn me erg vertrouwd maar het gebeurd ook dat zielen verblijven waar trauma plaats vond.

Ik begon te reizen met de intentie om contact te maken met een zielsdeel dat nu terug wilde komen en dat verbonden is met kracht en heling.

Ik kwam toe bij een wolvenroedel waar een achtjarig jongen verbleef. Ik herkende meteen mijn cliënt, deze jongen zijn ogen straalden en wat ik zag was een jonge krijger, krachtig en verbonden met het leven. Het raakte me.

Toen ik hem vroeg of hij terug wilde komen voelde ik zijn enthousiame en ook de grote keuze om de jonge wolf die aan zijn zijde stond mee te brengen. Ik begreep dat dit zijn krachtdier was. Ik vroeg hem wat mijn cliënt kon doen om zijn energie te integreren in het leven, waarom hij was weggegaan en wat zijn kwaliteiten zijn.

Ik voelde de grote verbondenheid met de aarde en het achtjarige zielsdeel wilde daarom wandelen op blote voeten in de bossen met aan zijn zijde het wolvenjong.

Hij belichaamde kracht, keuze en krijgerschap. Moedig, gekozen, en daadkrachtig.

Zijn grote gevoeligheid had een grote impact op de keuze om op te plitsen, het leven was destijds te veel voor hem geweest.

Ik begreep dat hij alleen wilde meekomen als zijn krachtdier aan zijn zijde kon zijn.

Ik ontving de energie van beiden en blaasde ze in in het energieveld van mijn cliënt.

Een ontroerend moment dat me erg raakte.

Het leven van mijn cliënt is nooit meer hetzelfde geweest. Toen ik hem de volgende sessie terug zag ontmoette ik een krachtige jonge man die keuzes maakte.

Hij wandelde elke dag op blote voeten door het bos met inn de geest zijn krachtdier aan zijn zijde. Hij twijfelde geen enkel ogenblik over die blote voeten, hij kon voelen dat dat juist was en dat dat hem stevig verbond met de aarde. En de reacties van de buitenwereld konden hem niet raken

Hij was zo geraakt door het werk, vond kracht en immense ondersteuning door zijn krachtdier en schreef zich in voor de basiscursus sjamanisme, een eerste kennismaking met dit werk. Van daaruit beoefende hij het sjamanisme om zich later aan te melden in de training tot sjamanic practitioner.

Voor zover ik hem soms zie verschijnen in berichten heb ik begrepen dat hij ondertussen verandert is van werk, mensen traint en een leven leeft in lijn met zijn essentie. Zijn lichaam evolueerde van teruggetrokken en naar binnen gekeerd tot stevig gespierd, zoals krijgers dat hebben.


Ik heb het geluk dat ik veel met Soul Retrieval werk en ik hou ook van dit werk.

Zielsdelen zijn verbonden met kwaliteiten zoals vreugde, enthousiame, veiligheid, vertrouwen, kracht,... en wanneer deze terug worden gebracht kan dat een cruciale impact hebben op de verdere evolutie van een mensenleven. Ik heb zovele wonderlijke getuigenissen van cliënten die spreken over de meerwaarde die ze voelen na Soul Retrieval.


In mijn nieuwe healingtraining : "Wanneer generaties liefdevol omarmen", zullen we werken met Soul Retrieval om meer in kracht te komen, meer volledig te worden, het bewustzijn te vergroten en zo veerkrachtiger te worden wanneer uitdagingen zich tonen.

Vanuit mijn eigen verleden met trauma en de zoektocht die ik daarin ondernam begreep ik dat trauma een grote impact heeft op ons menselijk functioneren.

Wat ik naar voor breng in de komende training is een manier om kindstukken te verwelkomen en daardoor meer heelheid te brengen en ook meer aanwezigheid.

Voor mezelf was dit werk baanbrekend. Ik leerde omgaan met emoties die vanuit mijn grote gevoeligheid te groot waren om te ervaren. Ik plaats van te dissociëren leerde ik omarmen, verwelkomen, leerde grenzen trekken waardoor veiligheid een keuze werd. Ik leerde waarheid spreken en vertrouwen dieper te ankeren in mijn leven.


In deze nieuwe training brengen we heling en leer je vredevol omarmen. Je verwelkomt wat ooit verloren was en je opent je voor een oprecht ontmoeten van wat er je ooit van weerhield om als mens vreugdevol, open en liefdevol in het leven te zijn


Wees van harte welkom!


Wil je graag meer weten over Soul Retrieval dan raad ik je ten zeerste het boek aan van Sandra Ingerman: "Soul retrieval".
248 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page