top of page
foto website2.png

"Er is een mysterie dat op ons wacht om geleefd te worden. Het is aan jou om die deur te openen."
Griet Heylen

Over Griet

Griet Heylen

 Portret: Jan Van Bostraeten

In 1992 kwam Griet, na een pad van veel innerlijk zoeken en innerlijk werk, voor het eerst in contact met Reiki. Op uitnodiging van haar leraar en Reiki master Bernadette van de Maele ontstond een intens traject waarbinnen zij haar eerste en tweede graad Reiki ontving binnen de Usui Shiki Ryoho traditie. Een periode waarin authenticiteit, terugkeer, sacraliteit en verbinding met de Godin centraal stond en waarin zij leerde om in het leven te wandelen vanuit een eenvoud en een waarachtige verbinding met spirit.

In 2005 ontving zij haar meesterschapsinwijding en vanaf toen ontstond het inwijdingswerk met groepen, waarin zij de eerste en tweedgraads inwijdingen deelt.

Sinds 2012 deelt zij ook de meesterschapsinwijding, dit telkens via een individueel meerdaags traject.

In deze periode maakte zij ook kennis met Kanwa Adikusumah, echtgenoot van haar leraar Bernadette van de Maele, met wie zij een intens traject wandelde in het dieper ankeren en beoefenen van Spirit Practice en dat zij nog steeds bewandelt.

In 2000 nam zij voor het eerst deel aan een sjamanistische workshop "Patterns in the snow" in Zwitserland en in 2002 was zij deel van de sjamanistische training: "Sacred Burial" bij Ya'Acov Darling Khanen. Dit was de start van haar traject binnen het sjamanisme.

Zij leerde werken met de trancereis en onderrichtte zich dieper in deze materie door het volgen van trainingen bij onder andere Sandra Ingerman, Jonathan Horwitz, Zara Waldebäck, Peggy Dylan,...

In 2012 richtte ze samen met haar toenmalige man Roel Crabbé het AnamCara centrum op. Een droom die zij reeds voor jaren droeg in haar hart: de opbouw van een tempel waar mensen een diepere connectie met spirit konden ervaren.

Voor jaren assisteerde zij Roel in de opbouw van vele trainingen en tevens ondersteunde zij hem in de trainingen zelf: Shamanic Practitioner training van Sandra Ingerman, Ecdysis, Sacred Burial, Vision Quest, zweethutten,....

Zij gaven samen klankhealing, organiseerden rituelen voor de aarde zoals Feest Voor Moeder Aarde, het Joele feest, Midzomer, Rituele Dansavonden...

Gaandeweg ontstond het werken met vrouwen. Griet startte vrouwencirkels op, nachtwakes, vrouwenweekends en de jaartraining "Spirit Woman". Zij creëerde tijdens de Corona periode de online training "Spirit Woman".


Griet haar werk is toegewijd aan het terug thuis komen in de sacraliteit van het leven, een uitnodiging om het leven als heilig te ervaren en zo respectvol om te gaan met al wat leeft. Haar werk wordt gekenmerkt door pure eenvoud, schoonheid en een diep luisteren naar spirit.


Reeds als 20-jarige leerkracht bij jongere kinderen ervaarde zij hoe moeilijk het kan zijn om als hooggevoelige een pad te vinden in het leven, iets wat zij zelf heel erg heeft ervaren. Het welzijn van de kinderen en de toekomstige generaties en de nood aan verandering binnen de huidige systemen maken dat zij haar werk toewijdt aan groei, verinnerlijking en waarachtigheid. Op deze wijze hoopt zij betekenisvol te zijn.

Kunst

Reeds als jong meisje schreef Griet verhalen over gedroomde levens. Voor nu hoopt zij dat haar schrijven ondersteunend is aan het welzijn van velen. De vele dankbetuigingen maken dat ze verder blijft beoefenen.

 

Griet had altijd het gevoel dat ze een schilder was, dan wel zonder opleiding. Toen zij voor het eerst in 2013 deelnam aan een training in de schilderkunst in Italië ging er voor haar een wereld open. Zij kreeg onderricht van verschillende leraren in de schilderkunst waaronder Andrew Gonzalez, David Heskin, Kuba Ambrose, Vera Atlantia, en Daniel Mirante en Autumn Skye Morrison. Haar werk symboliseert haar innerlijke beleving van Spirit.

 

Het is haar grootste wens dat mensen zich mogen vrij maken van de sluiers die hen ervan weerhouden te voelen en te ervaren dat zij heelheid zijn.

Schilderij Griet - hert

Wil je graag begeleid worden door Griet om bij die plek van diepe heling te komen?

bottom of page